Wednesday, 26 October 2011

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PEMULIHAN KHAS
 • Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah atau lambat yang terpilih dari tahun 1 hingga 6. Keutamaan hendaklah diberikan kepada murid-murid tahun 2 dan 3.
 • Membantu guru-guru lain dalam hal-hal seperti :

 1. mengenal pasti murid-murid yang bermasalah menguasai kemahiran asas 3M.
 2. merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.

 • Berjumpa dan berbincang dengan sama ada guru kelas, ibu bapa murid, pegawai perubatan, pegawai kebajikan atau pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang latar belakang dan biodata murid-murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M yang telah dicalonkan untuk mengikuti program pemulihan khas.
 • Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kemajuan murid-murid kelas pemulihan khas dan merekodkan :
 1. kemajuan murid
 2. latar belakang murid
 3. laporan kesihatan
 4. hasil-hasil temubual dan rujukan
 • Mneyediakan fail individu setiap murid pemulihan yang mengandungi :
 1. borang pencalonan
 2. borang latar belakang murid pemulihan
 3. borang pengumpulan maklumat
 4. ujian saringan dan diagnostik
 5. lembaran kerja
 6. hasil-hasil penilaian yang dijalankan
 7. maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan murid pemulihan.
 • menjadi ahli Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah
 • menjadi setiausaha Jawatankuasa Program Pemulihan Khas
 • menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah