Wednesday, 26 October 2011

OBJEKTIF
Antara objektif pendidikan pemulihan ialah 

  • membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran kemahiran tertentu.
  • memuluk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran
  • membantu murid mengubah sikap yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran
  • membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dengan cara mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang sesuai dengan mereka.
  • membolehkan murid-murid mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu
  • membolehkan murid-murid mendapat peluang yang sama sama ada di dalam atau di luar bilik darjah
  • membolehkan murid-murid meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

Setelah mengikuti program ini dalam jangka masa yang ditentukan, murid boleh :
  • menguasai kemahiran asas 3M
  • meneruskan pembelajaran di kelas biasa
  • menambah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pelajaran.