GALERI

VCD pembelajaran murid

bahan bacaan murid

buku aktiviti dan bahan bacaan

Sudut bacaan

Papan kenyataan hasil kerja murid

Sudut maklumat am

sudut teknologi maklumat

Sudut bacaan

Sudut bacaan

Bahan bantu mengajar

rak menyimpan bahan bantu mengajar

Bahan bantu mengajar

Meja guru

Papan kenytaan Bahasa Melayu

Bilik Pemulihan Khas

Sudut Pembelajaran Matematik (fokus untuk tajuk money)

Rak buku

Sudut tayangan

Papan kenyataan Matematik
murid pemulihan khas yang menerima
 anugerah 'PENINGKATAN TERBAIK PEMULIHAN KHAS 2011'

Gambar kenangan murid pemulihan khas tahun 2 2010

murid-murid Pemulihan Khas tahun 2 Bahasa Melayu

Murid-murid Pemulihan Khas tahun 2 Mathematics

murid pemulihan khas yang pernah menerima anugerah PENINGKATAN TERBAIK 2010

Salah seorang murid Pemulihan Khas tahun 2
(Bahasa Melayu dan Mathematic)


persembahan murid-murid linus tegar

persembahan cahaya linus

gambar bersama guru-guru linus