Wednesday, 19 October 2011

TAKRIF PEMULIHAN
Pendidikan pemulihan ialah tindakan khusus yang dijalankan untuk membantu murid menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Daripada kata pemulihan, kita ketahui bahawa maksudnya ialah satu pengajaran membetulkan sesuatu yang kurang atau membetulkan sesuatu yang tidak betul.
Kamarudin Hj. Husin dalam buku KBSR dan model Eksploitasi Bahan Bahasa (1991 : 24) mendifinasikan pemulihan sebagai


satu rancangan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan untuk membantu murid-murid menghadapi maslah pembelajaran dalam menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran. Dalam usaha membantu murid-murid ini, semua strategi yang melibatkan kaedah-kaedah tertentu, pemilihan bahan-bahan yang sesuai, dan perancangan, aktiviti-aktiviti alternatif yang berkesan, yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi hendaklah difikirkan dengan cermat dan digunakan secara berkesan.

W.K Brennan (1974: 40) berpendapat
Remedial education is regarded as the kind of education required to meet needs which are the result of learning disabilities, that is, learning failure which cannot be expalained by any reference to inadequacies in the pupils environmental situation or life experience. Such people may be exposed to rich environmental stimulation; they may be in contact with a model adequate for normal learning, and they may be exposed to positive, shaping influences in the home, neighbourhood and school.


KONSEP
Program Pemulihan Khas iaitu satu usaha mengatasi masalah murid yng menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.


MATLAMAT
Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan.
No comments:

Post a Comment